Ontwerp

Ontwerp en Vergunningen

Misschien wilt u uw badkamer verbouwen, heeft u plannen voor een dakkapel, of wilt u nieuw
bouwen?Altijd goed om ideeën en wensen te hebben, maar het is ook belangrijk om te weten
wat is toegestaan en wat technisch mogelijk is. Wij willen u graag helpen met uw wensen,
eisen en ambities met betrekking tot uw verbouwing of nieuwbouw te realiseren.
Op basis van een eerste kennismaking wordt door timmerbedrijf MT een vrijblijvende
offerte opgesteld. Mocht u akkoord gaan met deze offerte, dan start het ontwerpproces met
uiteindelijk de daadwerkelijke verbouwing of nieuwbouw. De vereiste vergunningen worden,
indien nodig, aangevraagd en het werk kan beginnen. Natuurlijk is er ook is er ook aandacht
voor uw woonwensen en eventuele aanpassingen.

Het ontwerpproces is een moeilijke en intensieve wisselwerking tussen u en timmerbedrijf MT.
Naarmate het ontwerp zich vormt, ontstaan er mogelijk nieuwe ideeën die u zelf misschien
niet had verwacht. Tijdens het ontwerpen wordt gekeken of het ontwerp nog voldoet aan de
eerde gemaakte uitgangspunten. Naast het ontwerp, zijn soms ook verschillende vergunningen
van belang.

Bij verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw krijgt u bijvoorbeeld te maken met een aantal
formulieren, waaronder de bouwaanvraag en omgevingsvergunning. Veel mensen zien op tegen
het invullen van deze omgevingsvergunning en timmerbedrijf MT helpt u graag hierbij,
of neemt u dit graag uit handen. Daarnaast kunnen wij ook een sloopformulier of
sloopmelding verzorgen. Wij helpen u mee vanaf de eerste tot en met de laatste stap.

Neem gerust contact op voor meer informatie.